Navigate / search

Bedrijven en overheden krijgen steeds meer te maken met verschillende vormen van agressie.

ASMA vzw biedt 4 modules aan die vrij gecombineerd kunnen worden. Tegelijkertijd kan elke module op zichzelf staan. Het is dus perfect mogelijk om slechts een module te kiezen. Elke module bestaat uit een opleiding van een halve dag.

Module 1: Agressiviteit.

Tijdens deze module leer je over de verschillende vormen van agressie, en de achterliggende bedoelingen van de agressor. Je leert signalen die agressie voorafgaan herkennen en hoe hiermee om te gaan.

Module 2: Veiligheidsbewustzijn

Al te vaak denken mensen dat bepaalde zaken bij hen of in hun bedrijf niet kunnen voorkomen. Tijdens deze module leer je hoe je veiligheidsbewustzijn op een objectieve manier te vergroten. Ook reacties zoals angst en paniek komen aan bod.

Module 3: Manipulatief gedrag

Het gedrag van mensen kan gestuurd en beïnvloed worden. Tijdens deze module leer je hoe manipulatief gedrag te herkennen en hoe hiermee om te gaan. De verschillende manipulatietechnieken worden uitgelegd en uitgeprobeerd tijdens praktische oefeningen. Daarnaast komen ook enkele case-studies aan bod.

Module 4: Geweld op de werkplek

Geweld op de werkplek door ontslagen of ontevreden werknemers, stalkers, mensen die zich onrecht voelen aangedaan is een groeiend probleem. We bespreken hoe we hier als bedrijf of overheid oog voor kunnen hebben en hoe we de kans kunnen verkleinen dat zich een drama op de werkplek voordoet.