Navigate / search

BIOGRAFIE
Alain De Preter

Alain De Preter is sinds 1998 een van de drijvende krachten achter ASMA vzw. ASMA vzw is het eerste centrum in België dat preventie van geweld koppelt aan het reageren vanuit de praktijk.

Sinds 1997 is Alain De Preter werkzaam in de private veiligheid en voert hij opdrachten uit in binnen- en buitenland. Alain De Preter is bij Ministerieel Besluit erkend als veiligheidsadviseur door het FOD Binnenlandse Zaken voor het geven van veiligheidsadvies en trainingen.

Als graduate aan het Advanced Threat Assessment and Management Academy van Gavin de Becker in de Verenigde Staten geeft Alain De Preter veiligheidsadvies aan mensen met een verhoogd veiligheidsrisico. In die hoedanigheid staat hij aan het hoofd van Tactical Training Solutions, een afdeling van ASMA vzw die veiligheidsadvies en training geeft.

Sinds 2010 is hij aangesloten bij AETAP (Association of European Threat Assessment Professionals), sinds 2018 maakt hij deel uit van de board of directors.
Diplomaten, BV’s maar ook de gewone burger doen beroep op hem wanneer ze te maken krijgen met buitengewone situaties die een doordachte aanpak vereisen. Hij gaf les en advies in onder andere Nederland, Frankrijk, Ierland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Alain De Preter schreef twee boeken over geweldpreventie en agressie: “Van aanval tot zelfverdediging” (2003) en “Mij zal het niet overkomen” (2010) uitgegeven bij Uitgeverij Van Halewyck.

Alain De Preter is een veelgevraagd spreker bij diverse instanties (veiligheidsdiensten en openbare instellingen) en op scholen (waaronder Artesis Hogeschool en de KU Leuven) waar men het belang van preventie en proactief reageren naar waarde weet te schatten.

In de voorbije tien jaar gaf Alain De Preter les aan meer dan tienduizend jongeren en duizenden veiligheidsmensen over het erkennen en herkennen van agressie en geweld en hoe hiermee om te gaan.

Sinds 2010 gaf Alain De Preter ook les in opdracht van IGO (Instituut voor Gerechtelijke Opleiding) aan honderden mensen van de magistratuur (rechters, onderzoeksrechters, procureurs, griffiers en medewerkers van FOD Justitie) in het erkennen en herkennen van agressie en dreiging en hoe hiermee om te gaan.

Ook de media doen vaak beroep op hem voor zijn kijk op bepaalde feiten en gebeurtenissen.
Met ASMA vzw staat Alain De Preter garant voor professionaliteit, discretie en 24/7 beschikbaarheid in noodsituaties.

Voor meer informatie kan je terecht op info@asmavzw.com of op het nummer 0485/49 30 48.