Navigate / search

ASMA vzw geeft voordrachten omtrent geweldpreventie, agressie en zelfverdediging. De voordracht wordt steeds aangepast aan de specifieke vragen en de noden van de deelnemers/organisatoren. We kiezen er bewust voor om geen gebruik te maken van audiovisuele middelen om de interactie met de deelnemers zo optimaal mogelijk te maken.

Mogelijke onderwerpen voor een voordracht zijn:

  • Geweldpreventie voor kinderen en jongeren
  • Senioren en agressie
  • Veiligheid en internet
  • Videogames en geweld
  • Stalking
  • Veiligheid voor zelfstandigen en bedrijven
  • Geweldpreventie voor kinderdagverblijven en crèches
  • Geweld op de werkplek

ASMA vzw geeft geen voordrachten “tijdens” etentjes, diners etc.