Navigate / search

Wie zijn we?

ASMA vzw is het eerste centrum in België dat de preventie van geweld koppelt aan het reageren vanuit de praktijk. Het centrum werd in 1998 mede door Alain De Preter opgericht. Voor ASMA vzw is zelfverdediging meer dan de laatste stap die je toelaat fysiek te reageren in een gewelddadige situatie. Zelfverdediging kan niet los gezien worden van geweldpreventie: het voorzien, rekening houden met en inschatten van situaties die kunnen leiden tot agressie. Als dusdanig tracht ASMA vzw een mentaliteitswijziging tot stand te brengen bij mensen of instanties die op haar beroep doen.

ASMA vzw werkt samen met deskundigen in binnen- en buitenland op gebied van geweldpreventie, dreigingsanalyse en zelfverdediging. De medewerkers van ASMA vzw krijgen bijscholing en volgen nieuwe trends op de voet om je op de best mogelijke manier te kunnen helpen

ASMA vzw kan beroep doen op raadgevers die zowel enkel expert zijn in hun desbetreffende materie alsook de  nodige praktijkervaring hebben.

ASMA vzw is zich ervan bewust dat mensen anders reageren in noodsituaties dan in de beschermde omgeving van een leslokaal of sportzaal. Vandaar dat ze er aan houden om de lessen zo reëel mogelijk te maken. Uiteraard vinden de lessen plaats in een veilige omgeving dit wil zeggen in aanwezigheid van de nodige begeleiders en rekening houdend met de noodzakelijke veiligheidsvoorschriften. Op deze manier laten de lesgevers de theorie nauw bij de praktijk aansluiten.

ASMA vzw verkreeg door Ministerieel Besluit op 14 juni 2007 een vergunning van het FOD Binnenlandse Zaken voor het geven van veiligheidsadvies en training.

De medewerkers van ASMA vzw werden allen doorgelicht zodat ze naast kwalitatief goede lessen ook volledige discretie en professionaliteit kunnen garanderen.

ASMA vzw geeft/gaf onder andere les aan: Politie Antwerpen, Politie Gent, Preventiedienst Antwerpen, Preventiedienst Mechelen, Preventiedienst Dilbeek, Instituut voor Gerechtelijke Opleiding, KU Leuven, Artesis Hogeschool, Ghapro, Spinal Injuries Ireland, Walk Again, Securitas, Randstad…

Voor meer informatie kan je terecht op info@asmavzw.com of op het nummer 0485/49 30 48.